Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Για την ύδρευσή της κοινότητας μελετήθηκαν δύο αυτόνομα δίκτυα, άνω και κάτω ζώνης.

Οι αγωγοί του δικτύου άνω ζώνης είναι από PVC Φ200, Φ160 και Φ140 ενώ του δικτύου κάτω ζώνης είναι Φ140. Η μέγιστη πίεση των δικτύων είναι 78.65m και η ελάχιστη 21.36m. Έχει προβλεφθεί παροχή πυρκαγιάς 30 lt/sec και έχουν τοποθετηθεί 10 υδροστόμια πυρκαγιάς σε όλο τον οικισμό της Γαλάτιστας.