Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Η ύδρευση του Άργους Ορεστικού αφορά ένα ενιαίο δίκτυο μεταφοράς νερού με έναν υδατόπυργο, που να καλύπτει τα απαιτούμενα πιεζομετρικά φορτία σε όλη την περιοχή του οικισμού και της επέκτασης. Το δίκτυο λειτουργεί «κυκλοφοριακά», δηλαδή οι αγωγοί μεταφοράς σχηματίζουν κλειστούς βρόγχους, έτσι ώστε κάθε σημείο του δικτύου να μπορεί να δέχεται νερό από δύο διευθύνσεις.