Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.


Η ύδρευση του Άργους Ορεστικού αφορά ένα ενιαίο δίκτυο μεταφοράς νερού με έναν υδατόπυργο που να καλύπτει τα απαιτούμενα πιεζομετρικά φορτία σε όλη την περιοχή του οικισμού και της επέκτασης. Το δίκτυο λειτουργεί «κυκλοφοριακά», δηλαδή οι αγωγοί μεταφοράς σχηματίζουν κλειστούς βρόγχους έτσι ώστε κάθε σημείο του δικτύου να μπορεί να δέχεται νερό από δύο διευθύνσεις.

Περισσότερα...

Για την ύδρευσή της κοινότητας μελετήθηκαν δύο αυτόνομα δίκτυα, άνω και κάτω ζώνης.

Οι αγωγοί του δικτύου άνω ζώνης είναι από PVC Φ200, Φ160 και Φ140, ενώ του δικτύου κάτω ζώνης είναι Φ140. Η μέγιστη πίεση των δικτύων είναι 78.65m και η ελάχιστη 21.36m. Έχει προβλεφθεί παροχή πυρκαγιάς 30 lt/sec και έχουν τοποθετηθεί 10 υδροστόμια πυρκαγιάς σε όλο τον οικισμό της Γαλάτιστας.

Περισσότερα...