Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

water fp1Το αρδευτικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Κορώνειας καλύπτει έκταση 14.111 στρεμμάτων και είναι χωρισμένο σε 6 υποπεριοχές.Η άντληση των υδάτων πραγματοποιείται από το βαθύ υδροφορέα μέσω υδρογεωτρήσεων με σκοπό να αντικατασταθούν οι 467 υφιστάμενες αβαθείς γεωτρήσεις.

 

 

Περισσότερα...