Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Το έργο αφορά στην αποχέτευση των όμβριων του οδοστρώματος του τμήματος της κύριας οδού από τη Χ.Θ. 0+000 έως 6+340 (Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και από την Χ.Θ. 16+000 έως 25+040 (Παράκαμψη Γιαννιτσών) και των παραπλεύρων οδών στο οδικό τμήμα Χαλκηδόνα-Μελίσσι, καθώς και την εξασφάλιση μεταφοράς των πλημμυρικών παροχών που απορρέουν από την οδό στα πρανή μέσω κατάλληλων τεχνικών στους επιλεγέντες αποδέκτες.