Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

water fp1Το αρδευτικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Κορώνειας καλύπτει έκταση 14.111 στρεμμάτων και είναι χωρισμένο σε 6 υποπεριοχές.Η άντληση των υδάτων πραγματοποιείται από το βαθύ υδροφορέα μέσω υδρογεωτρήσεων με σκοπό να αντικατασταθούν οι 467 υφιστάμενες αβαθείς γεωτρήσεις.

 

 

Περισσότερα...


Η ύδρευση του Άργους Ορεστικού αφορά ένα ενιαίο δίκτυο μεταφοράς νερού με έναν υδατόπυργο που να καλύπτει τα απαιτούμενα πιεζομετρικά φορτία σε όλη την περιοχή του οικισμού και της επέκτασης. Το δίκτυο λειτουργεί «κυκλοφοριακά», δηλαδή οι αγωγοί μεταφοράς σχηματίζουν κλειστούς βρόγχους έτσι ώστε κάθε σημείο του δικτύου να μπορεί να δέχεται νερό από δύο διευθύνσεις.

Περισσότερα...

Για την ύδρευσή της κοινότητας μελετήθηκαν δύο αυτόνομα δίκτυα, άνω και κάτω ζώνης.

Οι αγωγοί του δικτύου άνω ζώνης είναι από PVC Φ200, Φ160 και Φ140, ενώ του δικτύου κάτω ζώνης είναι Φ140. Η μέγιστη πίεση των δικτύων είναι 78.65m και η ελάχιστη 21.36m. Έχει προβλεφθεί παροχή πυρκαγιάς 30 lt/sec και έχουν τοποθετηθεί 10 υδροστόμια πυρκαγιάς σε όλο τον οικισμό της Γαλάτιστας.

Περισσότερα...

water fp2

Το έργο αφορά στην αποχέτευση των ομβρίων του οδοστρώματος του οδικού άξονα Νάουσα – Σκύδρα στο νομό Ημαθίας. Πιο συγκεκριμένα αφορά στην αποστράγγιση της κύριας οδού από τη Χ.Θ. 0+000 έως 5+500Km και των παραπλεύρων οδών, καθώς και την εξασφάλιση μεταφοράς των πλημμυρικών παροχών που απορρέουν από την οδό στα πρανή μέσω κατάλληλων τεχνικών στους επιλεγέντες αποδέκτες.

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 2