Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής κατασκευάστηκε ένας προσήνεμος κι ένας υπήνεμος μώλος, ώστε να υπάρχει πλήρης προστασία του λιμένα από κυματισμούς. Η διάταξη των βραχιόνων είναι σχεδόν κάθετη στους άξονες προσβολής από τους δεσπόζοντες ανέμους.

Οι βραχίονες είναι εύκαμπτου τύπου από φυσικούς ογκόλιθους. Στην περιοχή έχει πραγματοποιηθεί πρόσχωση και εξομάλυνση της ακτής μέσα στη λιμενολεκάνη με προστασία από τεχνητούς ογκολίθους.