Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

sir kleis 1

Το συνολικό μήκος της σήραγγας είναι 1365m με διεύθυνση άξονα Α – Δ. Η διατομή της κύριας σήραγγας, της σήραγγας διαφυγής και των εγκάρσιων στοών είναι πεταλοειδής. Διαμορφώνεται διαπλάτυνση της κύριας σήραγγας σε μήκος 40m για τη χωροθέτηση της θέσης στάθμευσης έκτακτης ανάγκης.

Περισσότερα...

shragga agra

Το συνολικό μήκος της σήραγγας είναι 400m. Ο άξονάς της βρίσκεται οριζοντιογραφικά σε καμπύλη στο σύνολο του. Η διατομή της σήραγγας έχει μορφή κλειστού δακτυλίου (invert) στα πρώτα 60m, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα των 340m είναι πεταλοειδούς ανοικτής διατομής.

Περισσότερα...

tun ed 1

Η σήραγγα βρίσκεται στην περιφερειακή οδό της Έδεσσας κοντά στον κόμβο Μεσημερίου. Έχει συνολικό μήκος 162.00m και αποτελείται από δύο ξεχωριστούς κλάδους πλάτους 10.00m ο καθένας.
Η κατασκευή έγινε με την μέθοδο cut & cover.

 

Περισσότερα...