Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

serres 1Το όλο έργο δομείται σε τρία επίπεδα με το σύστημα split, περιβαλλόμενα από συνεχές εξωτερικό τοίχωμα. Τα τρία επίπεδα της κατασκευής συμπληρωμένα από τον πυθμένα και τα εξωτερικά τοιχώματα, δημιουργούν ένα κλειστό υδατοστεγές κιβώτιο.

 

 

Περισσότερα...

moud 1

Η μελέτη αφορά στο σχεδιασμό συγκροτήματος κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος αυτών χώρου, του παρατήματος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Ν. Μουδανιών.

Το συγκρότημα των κτιρίων αποτελείται από 2 στατικά ανεξάρτητα τμήματα. Το πρώτο από αυτά έχει συνολική κάτοψη 2,550.00m2 και αποτελείται από τρεις ορόφους. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι σύνθετος και αποτελείται από υποστυλώματα και τοιχεία στα οποία εδράζονται κυψελοειδείς πλάκες.

 

 

 

Περισσότερα...

naous 1

Το συγκρότημα αποτελείται από 3 διώροφα κτίρια ( Διοίκησης, Εκπαίδευσης και Εστίασης- Αναψυχής ) με υπόγειους βοηθητικούς χώρους τοποθετημένους γύρω από μια πλατεία συγκέντρωσης των σπουδαστών. Το συγκρότημα αποτελεί μέρος ευρύτερου συνόλου 13 κτιρίων με συνδετήριο διάδρομο. Το συνολικό εμβαδόν της ανωδομής είναι ίσο με 4,912.00 m2, ενώ αυτό των υπογείων και των περιμετρικών χώρων είναι ίσο με 2,404.00 m2 και 8,000.00m2 αντίστοιχα.

 

 

 

Περισσότερα...

red 4

Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από πέντε κτίρια. Από τα κτίρια αυτά, στο οικόπεδο προϋπήρχε ένα κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ τα υπόλοπα τέσσερα που είναι χαλύβδινα, μελετήθηκαν από την Ι. Μαυράκης και Συνεγάτες Α.Ε. Τα κτίρια χαρακτηρίζονται από τα μεγάλα ανοίγματα, προκειμένου να εισέρχονται προς επισκευή διάφοροι τύποι οχημάτων, τα ο

 

 

 


Περισσότερα...