Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

theatr 1Το έργο αποτελεί αμφιθεατρική κατασκευή, προσαρμοσμένη στις φυσικές κλίσεις του υφιστάμενου εδαφικού ανάγλυφου. Από πλευράς στατικής λειτουργίας μπορούν να διακριθούν τρία τμήματα. Συγκεκριμένα άνω και κεντρικό διάζωμα, κάτω διάζωμα, και τέλος σκηνή, καμαρίνια και βοηθητικοί χώροι.

 

 

Περισσότερα...

iason 1

Το κτίριο κατασκευάστηκε επάνω σε ιδιαίτερα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που κρίθηκαν διατηρητέα και είναι επισκέψιμα από το εσωτερικό του κτιρίου. Εδράζεται πάνω σε σύστημα φρεατοπασσάλων που διατάσσονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπακούν στο αυστηρό κριτήριο της ελάχιστης δυνατής παρέμβασης στον χώρο των αρχαιοτήτων, κατόπιν υπόδειξης της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

 

 

Περισσότερα...

mexilΤο εν λόγω έργο αποτελείται από κτίριο οπλισμένου σκυροδέματος και περιλαμβάνει 3 στάθμες καθώς και την στάθμη της θεμελίωσης. Αναλυτικά διαμορφώνεται μια στάθμη υπογείου, ύψους 3.00 m και συνολικής κάτοψης 760.00m2 καθώς και 2 υπέργειες ύψους 4.30 m και 3.00 m.

Περισσότερα...

kolymv 1

Το κολυμβητήριο αποτελείται από 3 συγκροτήματα. Το κυρίως κτίριο περιλαμβάνει την καταδυτική και κολυμβητική δεξαμενή Ολυμπιακών διαστάσεων με τις κερκίδες των θεατών και τους σχετικούς βοηθητικούς χώρους. Το κτίριο καλύπτεται με σύμμικτη στέγη σε ύψος 18 m από το έδαφος, στην περιοχή της κύριας δεξαμενής και των κερκίδων, και με πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα στις λοιπές εγκαταστάσεις.

 

 

 

 

Περισσότερα...