Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Έργο:34ο & 115ο Δημοτικά σχολεία Θεσσαλονίκης

Εργοδότης: Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Χρονολογία:1998

Αντικείμενο: Οριστική Στατική Μελέτη

Το κτίριο κατασκευάστηκε επάνω σε ιδιαίτερα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που κρίθηκαν διατηρητέα και είναι επισκέψιμα από το εσωτερικό του κτιρίου. Εδράζεται πάνω σε σύστημα φρεατοπασσάλων που διατάσσονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπακούν στο αυστηρό κριτήριο της ελάχιστης δυνατής παρέμβασης στον χώρο των αρχαιοτήτων, κατόπιν υπόδειξης της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Το όλο κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα:

Το 1ο τμήμα περιλαμβάνει τις αίθουσες διδασκαλίας με τα προαύλια, τα αίθρια και τους χώρους διαλειμμάτων καθώς και τους βοηθητικούς χώρους εποπτείας, εργαστηρίων, κλιμακοστασίων και χώρων υγιεινής που οργανώνονται και αναπτύσσονται στους 3 ορόφους του κτιρίου.

Τα υποστυλώματα στήριξης στον υπόγειο χώρο είναι κυκλικής διατομής διαμέτρου 140, 100 cm επενδεδυμένα με χαλύβδινο μανδύα πάχους 5 mm και αποτελούν συνέχεια των φρεατοπασσάλων θεμελίωσης ενώ στους ορόφους μετατρέπονται σε τετραγωνικής διατομής για την αρμονική και ευχερή σύνδεσή τους με τα άλλα δομικά στοιχεία της κατασκευής.

Το 2ο τμήμα περιλαμβάνει υπόγειες κατασκευές όπου οργανώνονται οι χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, το μικρό θέατρο και οι βοηθητικοί χώροι αυτού καθώς και η υπέργεια κατασκευή του χώρου άθλησης.