Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

 

Έργο: Τ.Ε.Ι. Μουδανιών

Εργοδότης: Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Χρονολογία:2004

Αντικείμενο: Στατική Μελέτη Εφαρμογής

Η μελέτη αφορά στο σχεδιασμό συγκροτήματος κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος αυτών χώρου, του παρατήματος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Ν. Μουδανιών.

Το συγκρότημα των κτιρίων αποτελείται από 2 στατικά ανεξάρτητα τμήματα. Το πρώτο από αυτά έχει συνολική κάτοψη 2,550.00m2 και αποτελείται από τρεις ορόφους. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι σύνθετος και αποτελείται από υποστυλώματα και τοιχεία στα οποία εδράζονται κυψελοειδείς πλάκες. Η θεμελίωση πραγματοποιείται με κάνναβο έγχυτων φρεατοπασσάλων διαμέτρου 1.00m. Τα εξαιρετικά μεγάλα ανοίγματα της οροφής (17.00m), αντιμετοπίζονται με την χρήση προεντεταμένων δοκών.

Το δεύτερο κτίριο του συγκροτήματος έχει αποτελείται από τρεις ορόφους και έχει συνολική κάτοψη 878.00m. Η ανοδομή χωρίζεται σε τρία ανεξάρτητα τμήματα μεταξύ των οποίων υπάρχει σεισμικός αρμός. Ο φέρων οργανισμός αποτελίται από υποστυλώματα και τοιχεία Ο/Σ και οι πλάκες είναι κυψελοειδείς. Η κοινή θεμελίωση αποτελείται από έγχυτους φρεατοπασσάλους διαμέτρου 1.00m.