Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Έργο: Τμήμα σχεδιασμού και παραγωγής ενδυμάτων

Εργοδότης: Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονικης

Χρονολογία:2004

Αντικείμενο: Στατική Μελέτη Εφαρμογής

Το τμήμα σχεδιασμού και παραγωγής ενδυμάτων αποτελεί παράρτημα του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, βρίσκεται στην πόλη του Κιλκίς και αποτελείται από ένα συγκρότημα 5 κτιρίων.

Το κεντρικό κτίριο (Α) στεγάζει τα γραφεία της διοίκησης και των καθηγητών του τμήματος, καθώς και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες του ιδρύματος. Αποτελείται από 2 ορόφους συνολικής κάτοψης 913.00m2 ο καθένας. Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από κάναβο υποστυλωμάτων από Ο/Σ και χυτή πλάκα. Σε χώρους όπου απαιτούνται μεγαλύτερα στατικά ανοίγματα, αυτά υλοποιούνται με την χρήση κυψελωτής πλάκας.

Τα κτίρια 2 Α, Β και Γ στεγάζουν τις αίθουσες διδασκαλίας. Αποτελούνται από 3 ορόφους εμβαδού 574.00, 647.00 και 589.00m2 αντίστοιχα. Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από Ο/Σ και θεμελιώνεται σε επιφανειακή θεμελίωση με διασταυρούμενες πεδιλοδοκούς. Στους χώρους των κεντρικών αμφιθεάτρων, όπου οι απαιτήσεις των ανοιγμάτων είναι μεγάλες, χρησιμοποιούνται κυψελωτές πλάκες.

Το κτίριο Γ στεγάζει την φοιτητική λέσχη και τις υπηρεσίες σίτισης των φοιτητών. Είναι ισόγειο και το συνολικό του εμβαδό ανέρχεται σε 436.00m2. Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από ορθογωνικό κάναβο υποστυλωμάτων και πλάκα από Ο/Σ. Η θεμελίωση είναι επιφανειακή και υλοποιείται με διασταυρούμενες πεδιλοδοκούς.