Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Έργο: Συνεργείο αυτοκινήτων διεύθυνσης τεχνικών εφαρμογών Β. Ελλάδος

Εργοδότης: Δ.Ε.Κ.Ε. Θεσσαλονίκης

Χρονολογία:2006

Αντικείμενο: Στατική Μελέτη Εφαρμογής

Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από πέντε κτίρια. Από τα κτίρια αυτά, στο οικόπεδο προϋπήρχε ένα κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ τα υπόλοπα τέσσερα που είναι χαλύβδινα, μελετήθηκαν από την Ι. Μαυράκης και Συνεγάτες Α.Ε. Τα κτίρια χαρακτηρίζονται από τα μεγάλα ανοίγματα, προκειμένου να εισέρχονται προς επισκευή διάφοροι τύποι οχημάτων, τα οποία καθορίζουν τη θέση και τη μορφή των κατακόρυφων συνδέσμων.

Τα μεταλλικά κτίρια αποτελούνται από δίστυλα ή τετράστυλα πλαίσια στη μία διεύθυνση, ενώ στην άλλη υπάρχουν κατακόρυφοι σύνδεσμοι οι οποίοι παραλαμβάνουν τα οριζόντια φορτία κατά μήκος της διεύθυνσής τους. Στην οροφή των κτιρίων υπάρχουν αντιανέμιοι σύνδεσμοι στέγης.