Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Έργο: Κτιριακές εγκαταστάσεις μουσικού τμήματος Α.Π.Θ.

Εργοδότης: Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονικης

Χρονολογία: 1998

Αντικείμενο: Οριστική Στατική Μελέτη

Το συγκρότημα του μουσικού τμήματος του ΑΠΘ, αποτελείται από 5 στατικά ανεξάρτητα κτίρια, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται σεισμικός αρμός. Τα κτίρια είναι διώροφα, με υπόγειο που χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης. Η χωροθέτηση και το σχήμα των κτιρίων έχει προβλεφθεί έτσι ώστε το τελικό σχήμα να παραπέμπει σε κλειδί του Σολ.

Η συνολική κάτοψη όλου του συγκροτήματος (κάλυψη) ανέρχεται σε 2950.00m2. Ο φέρων οργανισμός των κτιρίων αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η θεμελίωση είναι επιφανειακή και πραγματοποιείται με την χρήση πεδίλων που συνδέονται με άκαμπτες πεδιλοδοκούς.