Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Έργο: Υπεραγορά ειδών οικιακού εξοπλισμού με υπόγειο & όροφο «ΜEXIL»

Εργοδότης: Δ.Ιωαννίδης - Ι.Πλευράκης, Σ&Χ  Συμεωνίδης

Χρονολογία:2006

Αντικείμενο: Στατική Μελέτη Εφαρμογής

Το εν λόγω έργο αποτελείται από κτίριο οπλισμένου σκυροδέματος και περιλαμβάνει 3 στάθμες καθώς και την στάθμη της θεμελίωσης. Αναλυτικά διαμορφώνεται μια στάθμη υπογείου, ύψους 3.00 m και συνολικής κάτοψης 760.00m2 καθώς και 2 υπέργειες ύψους 4.30 m και 3.00 m. Στο κέντρο της κάτοψης του 2ου ορόφου διαμορφώνεται εσωτερικό αίθριο. Ο φέρων οργανισμός αποτελεί χωρικό πλαίσιο με μυκητοειδείς πλάκες σε κάνναβο 8.00x8.00 m. Η επίλυση των πλακών έγινε με πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία και του χωρικού πλαισίου λαμβάνοντας υπόψη διαφραγματική λειτουργία. Το σύστημα θεμελίωσης του κτιρίου είναι πέδιλα με συνδετήριους δοκούς.