Έργο: Μελέτη κέντρου πληροφορικής ΚΕΠΥΟ

Εργοδότης: Αναστηλωτική ΑΤΕ

 Χρονολογία:1995

 Αντικείμενο: Στατική Μελέτη Εφαρμογής

 Το κέντρο πληροφορικής του Κ.Ε.Π.Υ.Ο. στεγάζει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα data centers του συστήματος TaxiNet του υπουργείου οικονομικών.

Πρόκειται για το κτίριο πρώην εργοστασίου Πετζετάκις στο Μοσχάτο, το οποίο ανακατασκευάστηκε και επεκτάθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του Κ.Ε.Π.Υ.Ο. Το κτίριο αποτελείται από το ισόγειο και 4 ορόφους εμβαδού 22,600.00m2. Επίσης διαθέτει υπόγειους χώρους στάθμευσης συνολικού εμβαδού 7,000.00m2.

Η ανακατασκευή και η επέκταση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου βασίστηκε στην ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων στοιχείων από Ο/Σ, ώστε να παραλάβουν τα φορτία που προβλεπόταν από την νέα χρήση αλλά και τους ορόφους που προστέθηκαν. Ειδικότερα, ενισχύθηκε η θεμελίωση του κτιρίου με έγχυτους φρεατοπασσάλους, κατασκευάστηκαν πρόσθετα τοιχεία ακαμψίας και πυρήνες ανελκυστήρων/κλιμακοστασίων και προστέθηκαν ενδιάμεσες σύμμικτες πλάκες για την δημιουργία νέων ορόφων.

Το υπόγειο ενισχύθηκε με ειδικές αντιστηρίξεις και κατασκευάστηκε ο 2ος όροφος θέσεων στάθμευσης με σύμμικτη κατασκευή.