Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Το ύψος των πυλώνων ηλεκτροφωτισμού είναι 47.70m. Η διατομή του πυλώνα είναι μεταλλική, μεταβλητής οκταγωνικής διατομής καθύψος. Ανά 12.00m διαμορφώνεται εργοταξιακός κόμβος με τοποθέτηση διατομών τύπου Ι ενώ στα ενδιάμεσα τμήματα, ανά 12.00m, υπάρχει εργοστασιακός κόμβος.

Για την τοποθέτηση των προβολέων στην κεφαλή του πυλώνα, μορφώνεται χωρικό δικτύωμα από λεπίδες τετραγωνικής διατομής. Το συνολικό ύψος του πυλώνα, συμπεριλαμβανομένου του δικτυώματος στήριξης των προβολέων, ανέρχεται στα 55.82m.