Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Πρόκειται για μια καλωδιωτή πεζογέφυρα, αναρτημένη από ευθύγραμμα καλώδια, που βρίσκεται στην θέση "Πύλη Τρικάλων" στον ποταμό Πορταϊκό.Η γέφυρα αποτελείται από φορέα τριών ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 102m (24m-54m-24m). Το κατάστρωμα είναι μορφής πλήρους πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα, ολικού πάχους 0.5m και πλάτους 2.00m, με κεκλιμένες της πλευρικές επιφάνειες.

Περισσότερα...

sindos rok

Η γέφυρα αποτελεί άνω διάβαση ανισόπεδου κόμβου παρά τη διασταύρωση του αυτοκινητόδρομου Θεσσαλονίκης – Κατερίνης με την Ενωτική Σίνδου.

Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 232.93m αποτελούμενο από 6 ανοίγματα, δύο αμφιέρειστα (36.13+33.915m), δύο συνεχή (46.42+46.42m) και άλλα δύο αμφιέρειστα ανοίγματα (36.13+33.915m).

 

Περισσότερα...

pez ver rok

Ο φορέας της γέφυρας είναι τοξοειδής τύπου Nielsen, με κεκλιμένα τόξα προς το μέσο της γέφυρας για λόγους αύξησης της ευστάθειας του στατικού συστήματος. Τα τόξα αποτελούνται από κιβωτιοειδείς κλειστές συγκολλητές διατομές ενώ το κατάστρωμα από δοκούς ΙΡΕ. αρθρωτά συνδεδεμένες με τους ελκυστήρες των τόξων. Οι ελκυστήρες είναι αναρτημένοι από τα τόξα με ράβδους διαμέτρου 30 mm του συστήματος MACALLOY.

 

Περισσότερα...

gariv rok

Πρόκειται για φορέα μεγάλης λυγηρότητας που στηρίζεται σε βάθρα μορφής V, με καμπύλες επιφάνειες. Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 33.20m, αποτελούμενο από 3 ανοίγματα (9.00+15.20+9.00m).

 

Περισσότερα...