Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

lagada 5

Ο φορέας των γεφυρών είναι τοξοειδής,τύπου Nielsen, με κεκλιμένα τόξα προς το μέσο της γέφυρας για λόγους αύξησης της ευστάθειας του στατικού συστήματος. Τα τόξα αποτελούνται από κιβωτιοειδείς κλειστές συγκολλητές διατομές ενώ το κατάστρωμα από δοκούς ΙΡΕ. αρθρωτά συνδεδεμένες με τους ελκυστήρες των τόξων. Οι ελκυστήρες είναι αναρτημένοι από τα τόξα με ράβδους διαμέτρου 30 mm του συστήματος MACALLOY.

Περισσότερα...

ladonΗ γέφυρα του Λάδωνα βρίσκεται στην τεχνητή λίμνη του ομώνυμου ποταμού και διασταυρώνει μια τοπική οδό με την τεχνητή λίμνη. Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 88.00m και αποτελείται από 2 αμφιέρειστα ανοίγματα των 44.00m.

Το πλάτος του καταστρώματος είναι 7.50m και αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας και πεζοδρόμια στις δύο πλευρές.

Ο φορέας αποτελείται από σύμμικτη κατασκευή

Περισσότερα...

pot-mkt model 1Η νέα γέφυρα της Ποτίδαιας στη Χαλκιδική διασταυρώνει την οδό Θεσσαλονίκης – Κασσάνδρας με την διώρυγα της Ποτίδαιας. Αποτελείται από 4 ανοίγματα μήκους 51.70, 110.00, 55.70 και 37.40m αντίστοιχα. Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 254.80m.

 

Τα 3 ανοίγματα της γέφυρας κατασκευάζονται με την μέθοδο της προβολοδόμησης

 

Περισσότερα...

Topal 1Η γέφυρα ρέματος Τοπαλιάρη βρίσκεται στην Σκοτίνα Πιερίας και διασταυρώνει το ομώνυμο ρέμα με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ. Το συνολικό μήκος του τεχνικού ανέρχεται στα 149.00m και αποτελείται από 4 ανοίγματα μήκους 38.85, 38.10, 33.95 και 38.10 αντίστοιχα.

Το συνολικό πλάτος του καταστρώματος είναι 17.39m.

Περισσότερα...