Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Η γέφυρα του Λάδωνα βρίσκεται στην τεχνητή λίμνη του ομώνυμου ποταμού και διασταυρώνει μια τοπική οδό με την τεχνητή λίμνη. Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 88.00m και αποτελείται από 2 αμφιέρειστα ανοίγματα των 44.00m. Το πλάτος του καταστρώματος είναι 7.50m και αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας και πεζοδρόμια στις δύο πλευρές.

Ο φορέας αποτελείται από σύμμικτη κατασκευή. Οι τρεις κύριες δοκοί έχουν στατικό ύψος 2.00m και συνδέονται με την πλάκα του καταστρώματος, συνολικού πάχους 30cm. Στην περιοχή των στηρίξεων οι κύριες δοκοί συνδέονται με ισχυρές μεταλλικές διαδοκίδες.

Τα ακρόβαθρα αλλά και το μεσόβαθρο έχουν τοιχοειδή μορφή και εδράζονται σε επιφανειακή θεμελίωση. Το μεσόβαθρο προστατεύεται από υποσκαφές με τη χρήση συρματοκιβωτίων πληρωμένων με κροκκάλα. Τα ακρόβαθρα θεμελιώνονται επάνω σε κάνναβο χαλικοπασσάλων.