Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

 

Η γέφυρα βρίσκεται στο κέντρο της Βέροιας και διασταυρώνει την οδό Θερμοπυλών, με τον ποταμό Τριπόταμο που διασχίζει την πόλη.

Το καθαρό άνοιγμα της γέφυρας είναι 45m, το ύψος του τόξου 7.50m ενώ το πλάτος του καταστρώματος περιορίζεται από τα κιγκλιδώματα ασφαλείας στα 2.70m.

Ο φορέας της γέφυρας είναι τοξοειδής, τύπου Nielsen, με κεκλιμένα τόξα προς το μέσο της γέφυρας για λόγους αύξησης της ευστάθειας του στατικού συστήματος. Τα τόξα αποτελούνται από κιβωτιοειδείς κλειστές συγκολλητές διατομές, ενώ το κατάστρωμα από δοκούς ΙΡΕ αρθρωτά συνδεδεμένες με τους ελκυστήρες των τόξων. Οι ελκυστήρες είναι αναρτημένοι από τα τόξα με ράβδους διαμέτρου 30 mm του συστήματος MACALLOY, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι υπό γωνία ως προς τον ελκυστήρα του τόξου.

Η πλάκα του καταστρώματος είναι σύμμικτη και σκυροδετείται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπου, επάνω σε τραπεζοειδή λαμαρίνα. Η τελική επένδυση του καταστρώματος γίνεται με ξυλεία τύπου teak επάνω σε μεταλλικό σκελετό. Η έδραση του φορέα στα βάθρα υλοποιείται με την χρήση ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Η θεμελίωση των βάθρων είναι επιφανειακή.

Η πρόσβαση στο κατάστρωμα γίνεται με δύο ράμπες χαμηλής κλίσης για την εξυπηρέτηση πεζών αλλά και Α.Μ.Ε.Α.