Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Πρόκειται για φορέα μεγάλης λυγηρότητας που στηρίζεται σε βάθρα μορφής V, με καμπύλες επιφάνειες. Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 33.20m, αποτελούμενο από 3 ανοίγματα (9.00+15.20+9.00m).

Το κατάστρωμα, συνολικού πλάτους 15.50m (2.00+3.75+0.80+7.00+2.00m), είναι προεντεταμένο κατά τη διαμήκη έννοια. Το κυκλοφορούμενο πλάτος είναι 3.75+7.00m. Η διατομή, ύψους 0.80m, είναι πλακόμορφη με κυκλικά διάκενα διαμέτρου 0.45m.

Οι αντηρίδες και οι ελκυστήρες έχουν συμπαγή διατομή με καμπύλες διαμορφώσεις.

Η θεμελίωση γίνεται με πασσάλους διαμέτρου Φ100 που είναι συνδεδεμένοι με άκαμπτο κεφαλόδεσμο.