Το τεχνικό άνω διάβασης του κλάδου 6 βρίσκεται στον κόμβο Ωραιοκάστρου της Οδού Λαγκαδά, πάνω από την κύρια αρτηρία της οδού και τον κλάδο 3. Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 139.73 m. Η γέφυρα, που παρουσιάζει σε κάτοψη ακτίνες καμπυλότητας της τάξης των 40.00 και 57.00 m, απαρτίζεται από δύο ανεξάρτητους φορείς μήκους 47.79 και 91.84 m, που αντίστοιχα αναφέρονται ως Τ11Α και Τ11Β. Ο φορέας Τ11Α αποτελείται από δύο συνεχή ανοίγματα θεωρητικού μήκους 18.04 και 26.58 m ενώ ο Τ11Β από τρία συνεχή ανοίγματα θεωρητικού μήκους 31.35, 35.19 και 22.10 m.

Το συνολικό πλάτος της διατομής της γέφυρας είναι 10.50 m, το οποίο μειώνεται σταδιακά στα 9.075 m στο τμήμα της γέφυρας που βρίσκεται δίπλα στη γέφυρα του κλάδου 5 (Τ12 ).

Ο φορέας είναι συνεχής και διαμορφώνεται με μία συμπαγή προεντεταμένη δοκό σημαντικού πλάτους και στατικού ύψους d=1.50m.

Τα ακρόβαθρα είναι συμπαγή, τοιχοειδούς μορφής. Η μονολιθική σύνδεσή τους με το φορέα συνεπάγεται συμμετοχή σε πλαισιακή λειτουργία ανάληψης τόσο των στατικών φορτίων, όσο και των σεισμικών δυνάμεων. Τα μεσόβαθρα είναι μεμονωμένοι στύλοι συμπαγούς κυκλικής διατομής Φ1.80m.