Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

 Η γέφυρα διέρχεται άνω του κυκλοφοριακά ιδιαίτερα επιβαρυμένου κόμβου Καλοχωρίου.

Το συνολικό μήκος του καταστρώματος είναι 286.00m αποτελούμενο από τέσσερα συνεχή ανοίγματα 57.00m, 86.00, 80m και 63.00m αντίστοιχα. Το κυκλοφορούμενο πλάτος του καταστρώματος είναι 11.00m και περιορίζεται από στηθαία τύπου Jersey. Εξωτερικά των στηθαίων υπάρχουν πεζοδρόμια πλάτους 1.70m. Ο φορέας του καταστρώματος αποτελείται από 4 συγκολλητές μεταλλικές δοκούς στατικού ύψους 3.00m, που συνδέονται με ισχυρές μεταλλικές διαδοκίδες στα σημεία έδρασης.

Η πλάκα του καταστρώματος σκυροδετείται χωρίς της χρήση ξυλοτύπου, επάνω σε πρόπλακες πάχους 8cm από Ο/Σ. 

Η έδραση του φορέα στα βάθρα υλοποιείται με την χρήση ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Η θεμελίωση των βάθρων γίνεται σε ομάδα πασσάλων διαμέτρου 1.50m και μήκους 45.00m, που είναι συνδεδεμένοι με άκαμπτο κεφαλόδεσμο.