Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

 

Πρόκειται για την οριστική μελέτη των επίπεδων και τοξωτών θυροφραγμάτων ελέγχου ροής (Υδροληψία-εκκένωση) καθώς και την μελέτη των δοκών έμφραξης, των χαλύβδινων σχαρών και των δοκών ανύψωσης των δοκών έμφραξης για το Υδροηλεκτρικό Έργο Ταμιευτήρα στον Μετσοβίτικο ποταμό (ΔΕΗ Α.Ε.).

Οι μελέτες συντάχθηκαν για λογαριασμό της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και περιλαμβάνουν τέσσερα τοξωτά θυροφράγματα, ένα επίπεδο θυρόφραγμα με υδραυλική διάταξη ανύψωσης, τρεις δοκούς έμφραξης με τις αντίστοιχες δοκούς ανύψωσης καθώς και τις χαλύβδινες σχάρες προστασίας της υδροληψίας.