Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Η εταιρεία μελετών "Ι.Μαυράκης και Συνεργάτες Γραφείο Τεχνικών Μελετών Α.Ε." ιδρύθηκε το 1999 και ήταν το αποτέλεσμα της εξέλιξης μιας ατομικής επιχείρησης με αφετηρία το 1978( ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός ). Έως το Δεκέμβριο του 2003 λειτούργησε παράλληλα με την "Φ. Καρυδάκης - Ι.Μαυράκης και Συνεργάτες Γραφείο Τεχνικών Μελετών Ε.Π.Ε.". Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η εταιρία μας, δραστηριοποιείται με κύριο αντικείμενο την εκπόνηση και παρακολούθηση στατικών και υδραυλικών μελετών και την αντίστοιχη επίβλεψη τεχνικών έργων, δημοσίου κυρίως χαρακτήρα.

Ένας από τους κύριους τομείς ενασχόλησής μας είναι το σύστημα μελέτη - κατασκευή στις γέφυρες, παρακολουθώντας το έργο από την αρχή του σχεδιασμού, στη φάση των διαγωνισμών και των αρχικών επιλογών, μέχρι την ολοκλήρωση και την οριστική παραλαβή του έργου. Η επιτυχία της εταιρείας μας στο σύστημα αυτό αποδεικνύει την ανταγωνιστικότητά της σε επίπεδο σχεδιασμού έργων και την εμπειρία της σε παρακολούθηση και συντονισμό κατασκευής έργων σε μικρά χρονικά διαστήματα.

Στο χρονικό διάστημα της λειτουργίας της, με υψηλής στάθμης επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και με εξοπλισμό στην αιχμή της τεχνολογίας, εκπόνησε μελέτες για κτιριακά, συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με τη διερεύνηση επιστημονικών προβλημάτων, σε αντικείμενα σχετικά με τους τομείς ενασχόλησής της.