Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Βασική αρχή της εταιρίας μας αποτελεί το γεγονός ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται μέσω επένδυσης στο έμψυχο δυναμικό. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για να εξασφαλιστεί ότι οι μηχανικοί μας λαμβάνουν πάντα την καλύτερη εκπαίδευση και είναι πάντα ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις στην συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη του πολιτικού μηχανικού και των κατασκευών. Η εκπαίδευση αυτή είναι συνεχής και καταγράφεται στα αρχεία του προσωπικού μας. 

 

Για την Ι. Μαυρακης & Συνεργάτες Α.Ε., το πιο σημαντικό κεφάλαιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο αποτελείται από επιστήμονες που διαθέτουν άριστες σπουδές πάνω στο αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού. Παράλληλα, στο προσωπικό μας συγκαταλέγονται και στελέχη διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης.