Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

LOUS sn

Πρόκειται για τη μελέτη εφαρμογής της σιδηροδρομικής γέφυρας ΣΓ26 της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Η γέφυρα έχει συνολικό μήκος 404.8m και αποτελεί τμήμα της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων του τμήματος Λιανοκλάδι-Δομοκός.

Ο φορέας αποτελείται από τρία αμφιέρειστα τοξωτά ανοίγματα,

Περισσότερα...

METSOV sn

Πρόκειται για την οριστική μελέτη των επίπεδων και τοξωτών θυροφραγμάτων ελέγχου ροής (Υδροληψία-εκκένωση) καθώς και την μελέτη των δοκών έμφραξης, των χαλύβδινων σχαρών και των δοκών ανύψωσης των δοκών έμφραξης για το Υδροηλεκτρικό Έργο Ταμιευτήρα στον Μετσοβίτικο ποταμό (ΔΕΗ Α.Ε.).

Περισσότερα...

port 1

Η γέφυρα διαμορφώνεται από έναν ευθύγραμμο συνεχή φορέα 5 ανοιγμάτων (30.00+ 43.00+ 43.00+ 43.00m+ 30.00m), συνολικού μήκους 189.00m.Το κατάστρωμα είναι προεντεταμένο με διατομή ευρείας πλακοδοκού ύψους 0.90m στα ανοίγματα και 1.80m στις θέσεις των μεσοβάθρων. Το πλάτος της γέφυρας, μεταξύ των πεζοδρομίων, ανέρχεται σε 2x4.00m=8.00m και το πλάτος κάθε πεζοδρομίου σε 2.00m.

Περισσότερα...

agras

Η κοιλαδογέφυρα διαμορφώνεται με ένα συνεχή φορέα τριών ανοιγμάτων, με δύο μόνο μεσόβαθρα, για την ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων εντός της κοίτης του Άγρα. Οι διαστάσεις των ανοιγμάτων, μετρούμενες επί του άξονα της γέφυρας, είναι 72.5+121+72.5m.Ο φορέας διαμορφώνεται με μονοκύψελο κιβώτιο μεταβλητού ύψους, με μονολιθική σύνδεση στα δύο μεσόβαθρα και έδραση επί εφεδράνων σημειακού τύπου στα άκρα.

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 2