Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

6th precast 1 1 copy

Η γέφυρα έχει μήκος 2750m και αποτελεί σύνδεση του 6ου προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. και την Εγνατία Οδό.

Ο φορέας αποτελείται από αμφιέρειστα τμήματα με θεωρητικό άνοιγμα 29.60m. Το κατάστρωμα αποτελείται από προεντεταμένες προκατασκευασμένες δοκούς και χυτή επί τόπου πλάκα. Το κυκλοφορούμενο πλάτος του καταστρώματος είναι 11.00m και περιορίζεται από στηθαία τύπου New Jersey.

 

Περισσότερα...

krystal 4

Το τεχνικό (κοιλαδογέφυρα) βρίσκεται στη Χ.Θ. 9+505.56 του τμήματος 45.1.1 (Σιάτιστα – Ράχες) του καθέτου άξονα Σιάτιστα – Κρυσταλοπηγή της Εγνατίας οδού.

Πρόκειται για γέφυρα της Εγνατίας οδού πάνω από υφιστάμενη κοιλάδα. Αποτελείται από επτά ανοίγματα των 39.80 m, μετρούμενα μεταξύ των αξόνων των μεσοβάθρων. Το συνολικό μήκος των φορέων είναι 278.20 m.

 

 

Περισσότερα...

pez ver rok

Ο φορέας της γέφυρας είναι τοξοειδής τύπου Nielsen, με κεκλιμένα τόξα προς το μέσο της γέφυρας για λόγους αύξησης της ευστάθειας του στατικού συστήματος. Τα τόξα αποτελούνται από κιβωτιοειδείς κλειστές συγκολλητές διατομές ενώ το κατάστρωμα από δοκούς ΙΡΕ. αρθρωτά συνδεδεμένες με τους ελκυστήρες των τόξων. Οι ελκυστήρες είναι αναρτημένοι από τα τόξα με ράβδους διαμέτρου 30 mm του συστήματος MACALLOY.

 

Περισσότερα...

hangar 2 copyΤο τέταρτο κτίριο, που είναι το κυρίως υπόστεγο που εκτελούνται οι επισκευές έχει συνολική κάτοψη 27,625.00m2. Οι διαστάσεις του είναι 325.00 x 85.00m. Αποτελείται από μεταλλικό δικτύωμα. Οι κύριες δοκοί του δικτυώματος έχουν δύο ανοίγματα, 175.00 & 150.00m αντίστοιχα, και στατικό ύψος 12m. Οι εγκάρσιες δοκοί είναι επίσης δικτυωτές, έχουν άνοιγμα 82.00m και στατικό ύψος 8.00m.

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 4