Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Ο φορέας είναι συνεχής, χυτός επί τόπου, και κατασκευάζεται πάνω σε ικριώματα βαρέος τύπου, με διαμήκη και εγκάρσια προένταση. Διαθέτει 4 ανοίγματα 23.04+34.51+34.51+23.04m, συνολικού μήκους 115.10m. Η διατομή του καταστρώματος είναι μορφής κιβωτίου ύψους 2.12m, από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Το πλάτος της γέφυρας, μεταξύ των πεζοδρομίων, είναι 13.00m και το πλάτος κάθε πεζοδρομίου ανέρχεται σε 1.60m.

Τα ψηλά μεσόβαθρα είναι μονολιθικά συνδεδεμένα με το φορέα ενώ το Μ1 φέρει στην κεφαλή του εφέδρανο σημειακού τύπου για την αρθρωτή έδραση του φορέα, λόγω του σημαντικά διαφοροποιημένου ύψους. Οι διατομές των μεσοβάθρων είναι κυκλικές με διάμετρο 2.15m.

Η θεμελίωση των μεσοβάθρων και του ακροβάθρου Α2 γίνεται επιφανειακά ενώ το ακρόβαθρο Α1 θεμελιώνεται σε ομάδα πασσάλων Φ100 που είναι συνδεδεμένοι με άκαμπτο κεφαλόδεσμο.