Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Ο φορέας είναι συνεχής, χυτός επί τόπου, και κατασκευάζεται πάνω σε ικριώματα βαρέος τύπου, με διαμήκη και εγκάρσια προένταση. Διαθέτει 4 ανοίγματα 19.14+28.68+31.50+25.41m, συνολικού μήκους 104.73m. Η διατομή του καταστρώματος είναι μορφής κιβωτίου ύψους 2.10m, από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Το πλάτος της γέφυρας, μεταξύ των πεζοδρομίων, είναι 9.75m και το πλάτος κάθε πεζοδρομίου ανέρχεται σε 1.60m.

Οι διατομές των μεσοβάθρων είναι κυκλικές με διάμετρο 1.80m. Το κεντρικό μεσόβαθρο είναι μονολιθικά συνδεδεμένο με το κατάστρωμα ενώ τα λοιπά μεσόβαθρα φέρουν στην κεφαλή τους εφέδρανα σημειακού τύπου.

Τα βάθρα θεμελιώνονται σε ομάδα πασσάλων Φ80 και Φ100 που συνδέονται με άκαμπτο κεφαλόδεσμο.