Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

klad 1

Ο φορέας είναι συνεχής, χυτός επί τόπου, και κατασκευάζεται πάνω σε ικριώματα βαρέος τύπου, με διαμήκη και εγκάρσια προένταση. Διαθέτει 4 ανοίγματα 19.14+28.68+31.50+25.41m, συνολικού μήκους 104.73m. Η διατομή του καταστρώματος είναι μορφής κιβωτίου ύψους 2.10m, από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Το πλάτος της γέφυρας, μεταξύ των πεζοδρομίων, είναι 9.75m και το πλάτος κάθε πεζοδρομίου ανέρχεται σε 1.60m. 
Περισσότερα...

klad 7

Ο φορέας είναι συνεχής, χυτός επί τόπου, και κατασκευάζεται πάνω σε ικριώματα βαρέος τύπου, με διαμήκη και εγκάρσια προένταση. Διαθέτει 4 ανοίγματα 20.06+29.81+31.96+25.58m, συνολικού μήκους 107.40m. Η διατομή του καταστρώματος είναι μορφής κιβωτίου ύψους 2.10m, από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Το πλάτος της γέφυρας, μεταξύ των πεζοδρομίων, είναι 9.75m και το πλάτος κάθε πεζοδρομίου ανέρχεται σε 1.60m.

Περισσότερα...

klad 5a

Ο φορέας είναι συνεχής, χυτός επί τόπου, και κατασκευάζεται πάνω σε ικριώματα βαρέος τύπου, με διαμήκη και εγκάρσια προένταση. Διαθέτει 4 ανοίγματα 23.79+35.50+35.50+23.79m, συνολικού μήκους 118.58m. Η διατομή του καταστρώματος είναι μορφής κιβωτίου ύψους 2.10m, από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Το πλάτος της γέφυρας, μεταξύ των πεζοδρομίων, είναι 10.50m και το πλάτος κάθε πεζοδρομίου ανέρχεται σε 1.60m.

Περισσότερα...

klad 5d

Ο φορέας είναι συνεχής, χυτός επί τόπου, και κατασκευάζεται πάνω σε ικριώματα βαρέος τύπου, με διαμήκη και εγκάρσια προένταση. Διαθέτει 4 ανοίγματα 23.04+34.51+34.51+23.04m, συνολικού μήκους 115.10m. Η διατομή του καταστρώματος είναι μορφής κιβωτίου ύψους 2.12m, από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Το πλάτος της γέφυρας, μεταξύ των πεζοδρομίων, είναι 13.00m και το πλάτος κάθε πεζοδρομίου ανέρχεται σε 1.60m.

Περισσότερα...