Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Η γεφυροποιία αποτελεί τη βασική δραστηριότητα της εταιρείας Ι.Μαυράκης & Συνεργάτες Α.Ε. η οποία εκπονεί μελέτες γεφυρών διαφόρων τύπων όπως χυτές οπλισμένου σκυροδέματος, προκατασκευασμένων δοκών, σύμμικτες, πεζογέφυρες καθώς και προβολοδομήσεις. 

 • Σιδηροδρομική γέφυρα ΣΓ 26
 • Γέφυρα Τριποτάμου
 • Παράκαμψη Ασπροβάλτας
 • Πεζογέφυρες οδ. Λαγκαδά
 • Γέφυρα 6ου Προβλήτα
 • Κόμβος Αεροδρομίου

Η εταιρεία Ι.Μαυράκης & Συνεργάτες Α.Ε. ασχολείται με στατικές μελέτες κτιριακών έργων πάσης φύσεως όπως κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, φέρουσα τοιχοποιία καθώς και σύμμικτες κατασκευές.

 • Hangar Ελ. Βενιζέλος
 • Συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης
 • Γενικό νοσοκομείο Χανίων

 • Κτίριο Ν.Α.Τ. - Ακτή Μιαούλη
 • Διεθνές κέντρο τύπου 2004 - Golden Hall
 • Δημαρχείο Θέρμης

Η εταιρεία Ι.Μαυράκης & Συνεργάτες Α.Ε. ασχολείται με το σχεδιασμό υδραυλικών έργων καθώς και με τη διαχείριση υδατικών πόρων. Οι κυριότεροι τομείς δραστηριότητας είναι τα δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, η αποστράγγιση ομβρίων υδάτων, η αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση υδατορρεμάτων, οι υδρολογικές μελέτες καθώς και ο σχεδιασμός φραγμάτων και ταμιευτήρων.

 

 

 • Θυροφράγματα ΥΗΕ Μετσοβίτικου
 • Αρδευτικό δίκτυο Κορώνειας
 • Διαμόρφωση κοίτης και προστασία πρανών Τριποτάμου

 

 loga fp 1

   Φράγμα Λογγά

Μερικά από τα πρόσφατα έργα του γραφείου μας παρουσιάζονται παρακάτω. Πρόκειται για μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί, αλλά δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμη.

 • Γέφυρα κλάδου 1 στον Α/Κ Γηροκομείου
 • Σήραγγα Κλεισούρας
 • Σήραγγα TU2 του οδικού τμήματος Έδεσσα - όρια νομού Φλώρινας

agras

Κοιλαδογέφυρα ρέματος Άγρα